Service

สำรวจหน้างานก่อนติดตั้ง

ทีมงานสำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อการออกแบบระบบโซล่าเซล์ พร้อมคุยรายละเอียด

ออกแบบระบบในภาพ 3D

ออกแบบภาพ 3มิติ เสมือนจริง ให้รับชมและวิเคราะห์งานติดตั้ง

คำนวณระยะเวลาการคืนทุน

คำนวณผลตอบแทนและจุดคุ้มทุน ให้ทราบตามสูตรการคำนวณ

ขออนุญาตการติดตั้งระบบ

ทำการขออนุญาตขนานไฟไฟ้าจากการไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) เพื่อการติดตั้งโซล่าเซลล์

ฟรี! ทำเรื่องขายไฟคืนรัฐ

ทำการขออนุญาตขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้า ในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน
(ได้เงินจากการขายไฟฟ้า)

บริการดูแลทั่วภูมิภาค

บริการให้คำปรึกษาและลงสำรวจพื้นที่ ทั่วทุกภูมิภาค