คำนวณติดตั้งโซล่าเซลล์

คำนวณแพ็คเกจที่เหมาะสม

อัตราการใช้งาน:
กลางวัน= 50 % กลางคืน=50 %

ผลคำนวณ

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ไปในตอนกลางวัน
2,500.00 บาท
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ไปในตอนกลางคืน
2,500.00 บาท
กำลังการติดตั้งโดยประมาณ
4.55

ไมโครอินเวอร์เตอร์ USA

คืออุปกรณ์แปลงไฟอัจฉิรยะที่มีประสิทธภาพ  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ทำให้ระบบหลังคาโซลาร์ ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด.